ارتباط با مشتری نقش عمده ای در موفقیت شرکت صادق دارد زیرا رضایت مشتری را مشخص می سازد . در واقع راضی نگه داشتن مشتریان توسط ارائه محصول و خدمات عالی راز طلایی موفقیت شرکت صادق است.

انتقاد و پیشنهادات

[gravityform id=”1″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]

فرم نظرسنجی

[gravityform id=”3″ title=”false” description=”false” ajax=”true”]
القائمة