بازرگانی صادق در نمایشگاه بین المللی ایران بیوتی و کلین 98

بازرگانی صادق شما را به بيست و ششمین نمایشگاه بين المللي مواد شوینده ، پاك کننده ، بهداشتی، سلولزي و ماشین آلات وابسته (ایران بیوتی و کلین) دعوت می نماید.

تاریخ برگزاری: 2 تا 5 اردیبهشت 1398

ساعات بازدید: 10 الی 18

آدرس: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران سالن 7