سال 2020 مبارک

سال 2019 به پایان رسید. در سالی که گذشت ما توانستیم محصولات خود را در سطح بالاتری توسعه دهیم و به جایگاه بالاتری دست یابیم.

ما در شرکت صادق بهداشت تیروژ می خواهیم صمیمانه ترین آرزوهای خود را برای سال جدید برای شما ارسال کنیم. امیدواریم که این سال جدید یکی از سال‌های خوب برای کارآفرینی‌ها، نوآوری‌ها و پیگیری‌های خستگی ناپذیر برای کیفیت و پیشرفت باشد.

The year 2019 ends, and with the end of this year, it has been showed us that it is possible to develop our products in higher level as the most powerful. Therefore, we would like to send you our most sincere wishes for a happy new year. We hope that this New Year will be one of entrepreneurship, of innovation, of achieved challenges, of lessons learned and of the tireless pursuit of quality and Excellence.

فهرست